Aktuality

  Domácí práce pro žáky - do 20. 3. 2020

  Domácí úkoly pro žáky na období 11. - 20. 3. 2020

  • byly osobně předány žákům nebo
  • budou odesílány prostřednictvím vyučujících na emailovou adresu rodičů nebo
  • budou pro jednotlivé třídy zveřejněny na webových stránkách školy:

   V případě nejasností a dotazů kontaktujte vyučující na jejich emailových adresách (viz. Pro žáky a rodiče - Pedagogický sbor).