O Škole

  Kde školu najdete?

  Škola se nachází v klidné okrajové části Jindřichova Hradce na sídlišti Hvězdárna.

  Co naše škola nabízí?

  • Vyučování v moderní budově s odbornými učebnami - dvě počítačové učebny, učebny s interaktivními tabulemi, učebny fyziky, chemie, přírodopisu, hudební a výtvarné výchovy, čtenářská dílna, keramická dílna.
  • Výuku anglického jazyka od prvního ročníku.
  • Výuku druhého cizího jazyka (německý) od 7. třídy
  • V rámci výuky tělesné výchovy kurzy bruslení pro 1. a 2. ročník, výuku lyžování pro žáky 2. – 5. ročníku, plavecké kurzy pro žáky 3. a 4. ročníku a lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. a 8. ročníku.
  • Sportovní areál s běžeckou drahou, doskočištěm či hokejbalovým hřištěm využívaný v hodinách tělesné výchovy či sportovních her.
  • Pravidelná projektová vyučování, sportovní, exkurzní a výletní dny navazující na výuku, akce pro rodiče a řadu dalších školních akcí.
  • Širokou nabídku kroužků, které jsou vedeny našimi pedagogy.
  • Školní družinu s provozem od 6:00 do 17:00 hodin s každodenním pestrým programem.

  Proč umístit dítě právě k nám?

  • Vysoká úroveň výuky se strany pedagogů a profesionální přístup při jednání s rodiči.
  • Využívání moderních technologií ve výuce v kombinaci s různými metodami a formami práce.
  • Individuální přístup ke každému žákovi.
  • Práce s nadanými žáky.
  • Zájmové kroužky pořádané přímo naší školou (keramický kroužek, sportovní hry, taneční kroužek, výtvarný kroužek, badminton, volejbal,... )
  • Práce školního parlamentu složeného ze žáků školy.
  • Přátelská atmosféra ve škole.