Aktuality

  Zápis žáků do 1. ročníku - aktuální informace

  Vážení rodiče,

  na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 dochází ke změně organizace zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

  Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 na naší základní škole probíhat pouze prostřednictvím jeho formální části, která slouží zejména k zajištění povinných náležitostí zápisu (podání žádosti o přijetí, popřípadě žádosti o odklad apod.). Tato část zápisu bude realizována ve dnech od 6. dubna 2020 do 24. dubna 2020.

   

  K zápisu dítěte je třeba škole předat následující dokumenty (všichni naši budoucí spádoví prvňáčci obdrželi v dopise):

  Zápisní list dítěte – vyplní všichni žadatelé (vyplněné údaje budou později při osobním setkání kontrolovány na základě doložených dokladů – občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte)

  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – vyplní zákonný zástupce, jehož dítě nastoupí 1. září 2020 k plnění povinné školní docházky

  Žádost o odklad povinné školní docházky – vyplní pouze ti zákonní zástupci, kteří žádají pro své dítě odklad povinné školní docházky. K této žádosti doloží doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

   

  Vyplněné dokumenty předejte prosím škole v termínu od 6. dubna do 24. dubna 2020 následujícími možnými způsoby:

  • Datovou schránkou
  • E-mailem s elektronickým podpisem
  • Doporučeným dopisem – Česká pošta
  • Osobně do poštovní schránky školy, která je umístěna vpravo od vstupních dveří. Schránka bude přístupná od 6. dubna 2020 každé pondělí, úterý a středu od 8:00 do 12:00 hodin. (Prosím nevhazujte dokumenty do schránky na plotě školy.)

  Po obdržení vyplněných dokumentů bude Vaší žádosti přiděleno registrační číslo, se kterým budete písemně seznámeni.

  Seznam dětí přijatých k plnění povinné školní docházce bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách školy pod přidělenými registračními čísly po ukončení zápisu.

  Motivační část, pro kterou je potřeba osobní přítomnost dítěte ve škole, v letošním roce nebude součástí zápisu. Škola po ukončení mimořádných opatření uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostorami školy.

  Úřední hodiny v týdnu 30. 3. - 3. 4. 2020

  Úřední hodiny sekretariátu školy budou v pondělí 30. 3. od 8:00 do 11:00 hod.

  Upozornění pro rodiče - "Žádost o ošetřovné pro dítě do 10 let" není nutné vyzvedávat osobně, můžeme Vám ji na vyžádání zaslat emailem.

   

  Úřední hodiny v týdnu 23. - 27. 3. 2020

  Úřední hodiny sekretariátu školy budou v pondělí 23. 3. od 8:00 do 11:00 hod.

  Upozornění pro rodiče - "Žádost o ošetřovné pro dítě do 10 let" není nutné vyzvedávat osobně, můžeme Vám ji na vyžádání zaslat emailem.

   

  Zápis žáků do 1. ročníku - ZMĚNA ZPŮSOBU ZÁPISU

  Vážení rodiče,

  na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 dochází ke změně organizace zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

  Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 na naší základní škole probíhat pouze prostřednictvím jeho formální části, která slouží zejména k zajištění povinných náležitostí zápisu (podání žádosti o přijetí, popřípadě žádosti o odklad apod.). Tato část zápisu bude realizována ve dnech od 6. dubna 2020 do 24. dubna 2020.

  Podrobnější informace budou zveřejněny 1. dubna 2020.

  Zápis žáků do 1. ročníku - ZMĚNA TERMÍNU

  POZOR ZMĚNA!

  Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR byl termín zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání přesunut na úterý 21. dubna 2020 od 14:00 do 17:30 hod.

  Před zápisem budou všem budoucím žákům v naší spádové oblasti rozesílány poštou pozvánky.

  Školní závody ve sjezdovém lyžování 2019/2020

  Tradiční ukončení lyžařské sezóny na Hradišti bylo naplánováno na pátek 6. 3. 2020. S velkými obavami jsme sledovali vývoj počasí a bohužel jsme se probudili do deštivého rána. Jaké překvapení nás čekalo okolo osmé hodiny! Přestalo pršet, a dokonce se na nás i usmívalo sluníčko. Sjezdovka byla za daných podmínek velmi dobře připravena.

  Kontakt

  Základní škola Jindřichův Hradec V
  Větrná 54
  377 01 Jindřichův Hradec


  škola: +420 384 322 216
  škola: +420 384 322 480
  škola: +420 773 823 001
  školní jídelna: +420 384 322 215
  školní družina+420 774 286 153

  email: info@6zsjh.cz

  © 2020 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54. Všechna práva vyhrazena.
  Vytvořeno společností IT-JH.cz