Zájmové útvary

  Zájmové kroužky pořádané naší školou ve školním roce 2023/2024

  Název kroužku Vedoucí Určeno pro ročník Den Čas
  Taneční hrátky V. Kovandová 1. - 2. r. pondělí  11:50 - 12:35
  Sportovní hry D. Valková 1. - 2. r.  pondělí 13:40 - 14:25
  Sportovní hry - basketbal M .Chvála 2. - 3. r. pondělí 13:40 - 14:25
  Sportovní hry J. Štroblová 3. - 4. r. úterý  13:40 - 14:25
  Výtvarné tvoření *) P. Hejlíčková 3. - 4. r. čtvrtek 12:45 - 13:30
  Vyšívání *) J. Vichrová 3. - 4. r. středa 12:45 - 13:30
  Keramický kroužek *) J. Klocová 3. - 4. r. středa - L **)  13:00 - 14:30
  Keramický kroužek *) L. Bartková 3. - 4. r. středa - S **) 13:00 - 14:30
  Badminton I. Schneedorferová 3. - 5. r. čtvrtek 13:40 - 14:25
  Badminton I. Schneedorferová 6. - 9. r.  čtvrtek 14:35 - 15:20
  Volejbal J. Kössl 6. - 9. r. úterý 14:00 - 14:45
  Sportovní hry I. Dohnal 6. - 9. r. pondělí 15:15 - 16:00
  Příprava na PZ z Čj A. Bočková 9. r. pondělí  12:45 - 13:30

     *) Kroužek s příspěvkem 100 Kč/pololetí (příspěvek použit na náklady spojené s činností kroužku)

  **) L - lichý týden šk. roku, S - sudý týden šk. roku (Ve školním roce 2023/2024 je lichý a sudý týden školního roku obrácený proti číslování týdnů v kalendáři.)

   

  Činnost kroužků bude zahájena od 2. října 2023 a ukončena k 31. květnu 2024, časová dotace kroužků je 1 hodina týdně.

   

  (Přihláška do kroužků je závazná. Odhlásit se je možné pouze po ukončení pololetí!)


  Zájmové kroužky a aktivity pořádané jinými organizacemi v naší škole