Zájmové útvary

  https://6zsjh.cz/images/skola/obrazky/deti_na_startu_2022.pdfZájmové kroužky pořádané naší školou ve školním roce 2022/2023

  Název kroužku Vedoucí Určeno pro ročník Den Čas
  Sportovní hry D. Valková 1. r. čtvrtek 11:50 - 12:35
  Sportovní hry P. Valíčková 2. r. pondělí 11:50 - 12:35
  Sportovní hry J. Štroblová 4. - 5. r. středa 13:40 - 14:25
  Taneční hrátky V. Kovandová 1. - 2. r. pondělí 11:50 - 12:35
  Výtvarný kroužek *) J. Vichrová 2. - 3. r. pondělí 12:45 - 13:30
  Výtvarný kroužek *) A. Bočková 4. - 5. r., 6.A úterý - S **) 14:00 - 15:30
  Keramický kroužek *) J. Klocová 3. - 5. r. středa - L **)  13:00 - 14:30
  Keramický kroužek *) L. Bartková 3. - 5. r. středa - S **) 13:00 - 14:30
  Badminton J. Schneedorfer 3. - 5. r. čtvrtek 13:40 - 14:25
  Badminton J. Schneedorfer 6. - 9. r.  čvrtek 14:35 - 15:20
  Volejbal J. Kössl 6. - 9. r. úterý 14:00 - 14:45
  Nohejbal I. Dohnal 6. - 9. r. pondělí 15:15 - 16:00

     *) Kroužek s příspěvkem 100 Kč/pololetí (příspěvek použit na náklady spojené s činností kroužku)

  **) L - lichý týden šk. roku, S - sudý týden šk. roku (Ve školním roce 2022/2023 je lichý a sudý týden školního roku shodný s číslováním týdnů v kalendáři.)

   

  Činnost kroužků bude zahájena od 3. října 2022 a ukončena k 31. květnu 2023, časová dotace kroužků je 1 hodina týdně.

   

  (Přihláška do kroužků je závazná. Odhlásit se je možné pouze po ukončení pololetí!)


  Zájmové kroužky a aktivity pořádané jinými organizacemi v naší škole