Zájmové útvary

  Nabídka kroužků pořádaných naší školou ve školním roce 2019/2020

  Název kroužku Vedoucí Určeno pro ročník Den Čas
  Sportovní hry V. Kovandová 1. r.  Čt 12:45 - 13:30
  Sportovní hry P. Hejlíčková 2. r.  Čt 12:45 - 13:30
  Sportovní hry D. Valková 3. r.  Po 12:45 - 13:30
  Sportovní hry J. Štroblová 4., 5. r.  Po 12:45 - 13:30
  Keramický kroužek - zač. *) J. Klocová 3. - 5. r.  St - L **) 13:00 - 14:30
  Keramický kroužek - pokr. *) J. Klocová 3. - 5. r.  St - S **) 13:00 - 14:30
  Kroužek vaření P. Martinů 3. - 6. r.  Út - L **) 13:40 - 15:10
  Kroužek vaření  J. Vlková 3. - 6. r.  Út - S **) 13:40 - 15:10
  Výtvarný kroužek *) A. Bočková 4., 5. r.  Čt - L **) 14:00 - 15:30
  Čtenářský kroužek A. Šojdelová 4., 5. r.  St 12:45 - 13:30
  Zdravotnický kroužek J. Vichrová 1. - 3.r.  Po 12:45 - 13:30
  Zdravotnický kroužek I. Schneedorferová 4., 5., 8.r.  Po 12:45 - 13:30
  Sborový zpěv J. Bubnová I., II. st.  Út 7:00 - 7:45
  Volejbal J. Kössl II. st.  Út 14:00 - 14:45
  Nohejbal I. Dohnal II. st.  Čt 14:00 - 14:45
  Kroužek němčiny S. Pechová II. st.  St 14:00 - 14:45

   *) Kroužek s příspěvkem 100 Kč/pololetí (příspěvek použit na náklady spojené s činností kroužku)

  **) L - lichý týden šk. roku, S - sudý týden šk. roku (Ve školním roce 2019/2020 je lichý a sudý týden školního roku obrácený oproti číslování týdnů v kalendáři.)

   

  Činnost kroužků probíhá v období od 1. října 2019 do 29. května 2020, časová dotace kroužků je 1 hodina týdně.

  (Přihláška do kroužků je závazná. Odhlásit se je možné pouze po ukončení pololetí!)

   

  Nabídka kroužků pořádaných jinými organizacemi v budově naší školy


  Anglický jazyk
  - příprava na zkoušky Cambridge English (bližší info u Mgr. Žanety Nachtigalové)


  Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ – děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis…) a budou

  • stavět model srdce
  • zabývat se statickou elektřinou
  • vyrábět přistávací modul 
  • ředit roztoky
  • zkoumat přeměnu energie

  Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem. Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let. 

  VĚDA NÁS BAVÍ vždy v PONDĚLÍ od 13:00 přímo ve škole.

  Úvodní hodina 7.10. od 13:00 otevřená všem. 

  Přihlášky a více informací na webu kroužky www.vedanasbavi.cz

   

   

   

  Kontakt

  Základní škola Jindřichův Hradec V
  Větrná 54
  377 01 Jindřichův Hradec


  škola: +420 384 322 216
  škola: +420 384 322 480
  škola: +420 773 823 001
  školní jídelna: +420 384 322 215
  školní družina+420 774 286 153

  email: info@6zsjh.cz

  © 2020 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54. Všechna práva vyhrazena.
  Vytvořeno společností IT-JH.cz