Zájmové útvary

  Zájmové kroužky pořádané naší školou ve školním roce 2021/2022

  Název kroužku Vedoucí Určeno pro ročník Den Čas
  Sportovní hry P. Hejlíčková 1. r. středa 12:45 - 13:30
  Sportovní hry D. Valková 2. r. pondělí 12:45 - 13:30
  Sportovní hry V. Kovandová 3. r. středa 13:40 - 14:25
  Sportovní kroužek J. Štroblová 4. - 5. r. pondělí 12:45 - 13.30
  Hravá angličtina M. Mezerová 1.A, 2.A, 2.B středa  11:50 - 12:35
  Hravá angličtina I. Schneedorferová 1.B středa 11:50 - 12:35
  Výtvarný kroužek *) J. Vichrová 2. - 3. r. středa 11:50 - 12:35
  Výtvarný kroužek *) A. Bočková 4. - 5. r., 6.A čtvrtek - L **) 14:00 - 15:30
  Keramický kroužek *) J. Klocová 3. - 5. r. středa - L **)  13:00 - 14:30
  Keramický kroužek *) L. Bartková 3. - 5. r. středa - S **) 13:00 - 14:30
  Badminton J. Schneedorfer 3. - 5. r. čtvrtek 13:40 - 14:25
  Badminton J. Schneedorfer 6. - 9. r. čtvrtek 14:35 - 15:20
  Volejbal J. Kössl 6. - 9. r. čtvrtek 13:50 - 14:35
  Nohejbal I. Dohnal 6. - 9. r. pátek 13:50 - 14:35

    *) Kroužek s příspěvkem 100 Kč/pololetí (příspěvek použit na náklady spojené s činností kroužku)

  **) L - lichý týden šk. roku, S - sudý týden šk. roku (Ve školním roce 2021/2022 je lichý a sudý týden školního roku shodný s číslováním týdnů v kalendáři.)

   

  Činnost kroužků bude zahájena od 1. října 2021 a ukončena k 31. květnu 2022, časová dotace kroužků je 1 hodina týdně.

  Práce v kroužcích bude probíhat, pokud to umožní epidemiologická situace.

  Pro nedostatek zájemců se v letošním školním roce neotevřou následující kroužky: 

  • Čtenářský kroužek
  • Zdravotnický kroužek
  • Basketbal
  • První pomoc
  • Německá konverzace

  Vzhledem k velkému zájmu budou kroužky "Hravá angličtina" a "Keramika" rozděleny do dvou skupin. 
   

   

  (Přihláška do kroužků je závazná. Odhlásit se je možné pouze po ukončení pololetí!)

   

  Nabídka kroužků pořádaných jinými organizacemi v budově naší školy


  Anglický jazyk
   - příprava na zkoušky Cambridge English (bližší info u Mgr. Žanety Nachtigalové)


  Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ – děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis…)

  Vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem. Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let. 

  Přihlášky a více informací na webu kroužky www.vedanasbavi.cz

   

   

   

  © 2022 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54. Všechna práva vyhrazena.
  Vytvořeno společností IT-JH.cz