Zájmové útvary

  Nabídka kroužků pořádaných naší školou ve školním roce 2020/2021

  Název kroužku Vedoucí Určeno pro ročník Den Čas
  Sportovní hry D. Valková 1. r. Čt 11:50 - 12:35
  Sportovní hry V. Kovandová 2. r. Po 13:40 - 14:25
  Sportovní hry P. Hejlíčková 3. r. Út 12:45 - 13:30
  Sportovní hry J. Štroblová 4. - 5. r. Út 13:45 - 14:30
  Výtvarný kroužek J. Vichrová 1. - 2. r. Po 11:50 - 12:35
  Výtvarný kroužek A. Bočková 4. - 5. r. St - L **) 13:00 - 14:30
  Keramický kroužek *) J. Klocová 3. - 4. r. Čt - L **) 13:00 - 14:30
  Kroužek vaření  J. Vlková 3. - 5. r. Út - S **) 13:45 - 15:15
  Kroužek vaření P. Martinů 3. - 5. r. St - S **) 13:45 - 15:15
  Čtenářský kroužek A. Šojdelová 4. - 5. r. St 12:45 - 13:30
  Zdravotnický kroužek I. Schneedorferová 4. - 5. r. St 12:45 - 13:30
  Sborový zpěv J. Bubnová 1. - 9. r. Út 14:00 - 14:45
  Badminton J. Schneedorfer 3. - 5. r. Čt 13:40 - 14:25
  Badminton J. Schneedorfer II. st. Čt 14:35 - 15:20
  Volejbal J. Kössl II. st. Čt 14:00 - 14:45
  Nohejbal I. Dohnal II. st. St 13:45 - 14:30
  Kroužek NJ A. Stará 7. - 9. r. Út 13:45 - 14:30
  Stolní a logické hry R. Vaněček II. st. Út 14:00 - 14:45
  Historie módy S. Pechová II. st. Út 13:45 - 14:30

   *) Kroužek s příspěvkem 100 Kč/pololetí (příspěvek použit na náklady spojené s činností kroužku)

  **) L - lichý týden šk. roku, S - sudý týden šk. roku (Ve školním roce 2020/2021 je lichý a sudý týden školního roku obrácený oproti číslování týdnů v kalendáři.)

   

  Činnost kroužků probíhá v období od 1. října 2020 do 31. května 2021, časová dotace kroužků je 1 hodina týdně.

  V případě zhoršené epidemiologické situace bude činnost kroužku do odvolání přerušena.

  (Přihláška do kroužků je závazná. Odhlásit se je možné pouze po ukončení pololetí!)

   

  Nabídka kroužků pořádaných jinými organizacemi v budově naší školy


  Anglický jazyk
  - příprava na zkoušky Cambridge English (bližší info u Mgr. Žanety Nachtigalové)


  Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ – děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis…)

  Vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem. Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let. 

  Přihlášky a více informací na webu kroužky www.vedanasbavi.cz

   

   

   

  © 2021 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54. Všechna práva vyhrazena.
  Vytvořeno společností IT-JH.cz