Školní online pokladna

  Vážení rodiče,

  platby za školní akce (kino, divadlo, exkurze, výlety, ...) a další platby (např. za pracovní sešity, ...) jsou v naší škole prováděny pouze a jen bezhotovostně přes „Školní online pokladnu“. Tento online program slouží k evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce. Tuto zálohu zákonný zástupce složí na podúčet školy, ze kterého bude každá částka strhávána. Rodiče mají následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu.

  Číslo podúčtu školy: 020036-603573369/0800

  Variabilní symbol: telefonní číslo zadané při registraci

  Specifický symbol: 70878714

  >> Školní online pokladna