Zápis do 1. ročníku

  Vážení rodiče, 

  zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 na naší škole proběhne v termínu od 6. dubna do 23. dubna 2021. Stejně jako v loňském roce není vzhledem k epidemiologické situaci možná osobní přítomnost dětí a zákonných zástupců. Požadovány budou pouze povinné náležitostí zápisu (podání žádosti o přijetí, popřípadě žádosti o odklad, vyplnění zápisního listu).

  Bližší informace budou zveřejněny v průběhu měsíce března, jakmile budou známy přesné podmínky průběhu zápisu. 


  Kterých dětí se zápis týká?

  • K zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dosáhnou k 1. 9. 2021 šesti let věku, tedy děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
  • Dále děti, kterým byla v minulém školním roce povinná školní docházka odložena.
   (Pokud rozhodnutí o odkladu vydala jiná škola, vezměte toto rozhodnutí s sebou.)
  • Zapsáno může být i dítě, které dosáhne šesti let věku v období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
   Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doložení doporučujícího vyjádření  školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

  Odklad povinné školní docházky

  Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.

   

   

  © 2021 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54. Všechna práva vyhrazena.
  Vytvořeno společností IT-JH.cz