Zápis do 1. ročníku

  Vážení rodiče,

  na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 dochází ke změně organizace zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

  Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 na naší základní škole probíhat pouze prostřednictvím jeho formální části, která slouží zejména k zajištění povinných náležitostí zápisu (podání žádosti o přijetí, popřípadě žádosti o odklad apod.). Tato část zápisu bude realizována ve dnech od 6. dubna 2020 do 24. dubna 2020.

  K zápisu dítěte je třeba škole předat následující dokumenty (všichni naši budoucí spádoví prvňáčci obdrželi v dopise):

  Zápisní list dítěte – vyplní všichni žadatelé (vyplněné údaje budou později při osobním setkání kontrolovány na základě doložených dokladů – občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte)

  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – vyplní zákonný zástupce, jehož dítě nastoupí 1. září 2020 k plnění povinné školní docházky

  Žádost o odklad povinné školní docházky – vyplní pouze ti zákonní zástupci, kteří žádají pro své dítě odklad povinné školní docházky. K této žádosti doloží doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

   

  Vyplněné dokumenty předejte prosím škole v termínu od 6. dubna do 24. dubna 2020 následujícími možnými způsoby:

  • Datovou schránkou
  • E-mailem s elektronickým podpisem
  • Doporučeným dopisem – Česká pošta
  • Osobně do poštovní schránky školy, která je umístěna vpravo od vstupních dveří. Schránka bude přístupná od 6. dubna 2020 každé pondělí, úterý a středu od 8:00 do 12:00 hodin. (Prosím nevhazujte dokumenty do schránky na plotě školy.)

  Po obdržení vyplněných dokumentů bude Vaší žádosti přiděleno registrační číslo, se kterým budete písemně seznámeni.

  Seznam dětí přijatých k plnění povinné školní docházce bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách školy pod přidělenými registračními čísly po ukončení zápisu.

  Motivační část, pro kterou je potřeba osobní přítomnost dítěte ve škole, v letošním roce nebude součástí zápisu. Škola po ukončení mimořádných opatření uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostorami školy.


  Kterých dětí se zápis týká?

  • K zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se týká děti, které dosáhnou k 1. 9. 2020 šesti let věku, tedy děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
  • Dále dětí, kterým byla v minulém školním roce povinná školní docházka odložena.
   (Pokud rozhodnutí o odkladu vydala jiná škola, vezměte toto rozhodnutí s sebou.)
  • Zapsáno může bát i dítě, které dosáhne šesti let věku v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
   Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doložení doporučujícího vyjádření  školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

  Odklad povinné školní docházky

  Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.

   


  Plánovaná prohlídka naší školy pro všechny rodiče a budoucí prvňáčky bude prozatím odložena a případný náhradní termín bude upřesněn.

   

   

  © 2020 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54. Všechna práva vyhrazena.
  Vytvořeno společností IT-JH.cz