Aktuality

    Domácí práce pro žáky - od 1. 6. do 5. 6. 2020

    Domácí úkoly pro žáky na období 1. 6. - 5. 6. 2020

    • budou odesílány na emailovou adresu žáků či rodičů nebo
    • budou pro jednotlivé třídy zveřejněny na webových stránkách školy:    V případě nejasností a dotazů kontaktujte vyučující na jejich emailových adresách (viz. Pro žáky a rodiče - Pedagogický sbor).