Úspěchy žáků

  Úspěchy žáků v olympiádách

  Olympiáda v německém jazyce

  I v tomto školním roce se žáci naší školy zúčastnili  okresního kola olympiády v německém jazyce na DDM v Jindřichově Hradci. Okresní kolo olympiády již tradičně zahrnovalo poslech a ústní část, ve které žáci  museli prokázat nejen svou znalost slovní zásoby ale také konverzační obratnost. I v letošním okresním kole se nám  velmi dařilo. V kategorii I. A (žáci 6. a 7. tříd) naši školu zastupoval Daniel Černý (7. A), který obsadil krásné 3.  místo, a  úžasné 1. místo v  kategorii II. A (žáci 8. a 9. tříd) obsadil Štěpán Fryš (9. A). Oběma žákům srdečně blahopřejeme a přejeme jim, aby  jim studium a rozvoj jazykových schopností přinesly do budoucna mnoho radosti  a krásných zážitků.

  Mgr. Sandra Pechová

   

  Olympiáda v anglickém jazyce

  Dne 14. února 2020 se žákyně 6. ročníku naší školy, Nikola Volfová, zúčastnila okresního kola olympiády v anglickém jazyce. Nikola úspěšně reprezentovala svoji školu v kategorii I. A, mladší žáci základních škol. Jedná se o žáky 6. a 7. ročníků. Nikola, coby benjamínek v této kategorii, se umístila na krásném 8. místě z celkového počtu 21 soutěžících. Soutěž se skládala ze dvou částí. Nejprve všichni soutěžící vypracovávali písemný test, přičemž do 2. kola, ústní části soutěže, postoupilo 10 úspěšných řešitelů tohoto rozsáhlého testu. Nikola postoupila do konverzační části, kde předvedla zejména svoji schopnost vyjadřovat se zcela přirozeným způsobem v anglickém jazyce. Nikole vyjadřujeme poděkování za vzornou reprezentaci školy a zároveň jí přejeme mnoho dalších úspěchů.Žákyni byla předána knižní odměna, detektivní příběhy slavného Sherlocka Holmese v anglickém jazyce.

  Mgr. Vladimír Palasová    

   

  Dějepisná olympiáda 

  Letošní téma znělo „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. Otázky byly zaměřené nejen na politické události převážně související s první světovou válkou a následným vznikem řady samostatných států včetně Československa, ale i na společenské a kulturní témata.  Školního kola se zúčastnilo 9 žáků 8. a 9. tříd. Postup si zasloužili Štěpán Fryš a Pavel Mareš, nicméně okresního kola se nakonec zúčastnil pouze Pavel Mareš z 9. B.Okresní kolo se konalo 13. ledna v DDM v Jindřichově Hradci. V konkurenci 26 žáků základních škol z celého okresu obsadil Pavel Mareš 16. místo s 54 body a bohužel nepostoupil dále do krajského kola.

  Jan Kössl