Aktuality

  Zahájení školního roku 2022/2023

  Organizace vyučování v prvním týdnu nového školního roku


  Čtvrtek 1. 9. 2022

  První den bude zahájen nový školní rok třídnickou hodinou od 8:00 do 8:30 hod.
  Žáci půjdou ráno přímo do tříd, nepřezouvají se v šatnách.
  Od 8:45 do 10:00 hod. budou vydávány obědy ve školní jídelně. 
  Provozní doba školní družiny je zkrácena - ranní od 7:00 hod., odpolední do 12:00 hod.


  Pátek 2. 9. 2022

  Organizace vyučování:
  1. ročník - třídnické hodiny, konec vyučování 10:45 (doprovod na oběd třídní učitelka a vychovatelky ŠD)
  2. - 5. ročník - třídnické hodiny (rozdávání učebnic, sešitů), konec vyučování v 11:40 hod.
  2. stupeň - třídnické hodiny (rozdávání učebnic, sešitů), konec vyučování ve 12:35 hod.

  Od pondělí 5. 9. 2022 probíhá výuka dle rozvrhu.