Aktuality

    Ředitelské volno

    Vážení rodiče, milí žáci,

    v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na základě naléhavého doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje v pondělí 25. října 2021 a v úterý 26. října 2021 ředitelské volno, a to z organizačních důvodů v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací šíření nemoci COVID-19 v Jihočeském kraji. Vyhlášení ředitelského volna bylo projednáno se zřizovatelem školy. Na ředitelské volno navazují podzimní prázdniny a státní svátek. Pokud nedojde k dalším změnám, žáci nastoupí k výuce opět v pondělí 1. listopadu 2021.

    V rámci tohoto opatření nebudou v uvedených dnech v provozu školní družina ani školní jídelna. Přihlášené obědy na tyto dny budou odhlášeny.

    Mgr. Jaroslava Rážová, ředitelka školy