Aktuality

  Informace k organizaci výuky od 24. 5. 2021

  Vážení rodiče, milí žáci, 

  od pondělí 24. května 2021 bude plně obnovena prezenční výuka všech tříd I. i II. stupně.

  Organizace vyučování
  - výuka probíhá dle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování v cyklu lichý/sudý týden, týden od 24. 5. je týdnem lichým)
  - vyučování začíná všem třídám v 8:00 hod., vstup do šaten a tříd bude umožněn od 7:40 hod.

  Testování
  - I. i  II. stupeň - jedenkrát týdně, vždy v pondělí 
  - testování bude probíhat v kmenových třídách na začátku první hodiny 
  - žáci, kteří nebudou přítomni při pondělním testování, budou otestováni v den příchodu do školy
  - k testování budeme i nadále používat neinvazivní antigenní testy
  - ve škole doběhne testování testy Singclean a v další dodávce obdržíme testy Sajoy (instruktážní video)
   
  Těšíme se na osobní setkávání ve škole!