Aktuality

  Informace k návratu žáků II. stupně k prezenční výuce od 10. 5. 2021

  Vážení rodiče, milí žáci, 

  od pondělí 10. května 2021 bude umožněn návrat k prezenční výuce žákům II. stupně. Výuka bude probíhat rotačním způsobem - týden prezenční, týden distanční.

  V týdnu od 10. 5. do školy k prezenční výuce nastoupí třídy 6.A, 7.A a 8.A.

  V týdnu od 17. 5. se prezenčně budu vyučovat třídy 6.B, 7.B, 8.B a 9.A. 
   

  Organizace vyučování 

  Vyučování bude probíhat dle platného rozvrhu hodin.

  Mírné úpravy budou u odpoledního vyučování, které probíhá v cyklech lichý-sudý týden, a to následovně:
  6., 7. ročník - Pracovní činnosti budou vždy v týdnu prezenční výuky .
  8., 9. ročník - Předměty v odpoledním vyučování budou střídány v týdnech prezenční výuky dle rozpisu, který sdělí žákům třídní učitelé.


  Testování

  Podmínkou návratu dětí do škol je pravidelné testování, které bude probíhat 2x týdně - v pondělí a ve čtvrtek. Žáci budou testováni šetrnými neinvazivními testy odběrem z přední části nosu.
  Naše škola má v tuto chvíli k dispozici testy Singclean. Jejich použití si můžete prohlédnout na instruktážním videu nebo letáku.

  Ve dnech, kdy budou žáci testováni, budou vstupovat do školy bočním vchodem (žlutý pavilon u dílen). K testování se žáci dostaví v 7:30 hod. 
  Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Tato absence musí být omluvena zákonným zástupcem jako běžná absence, při které nemá škola povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání podle zákona. 

  Výjimka - testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). 

  Více informací o testování a FAQ najdete na: https://testovani.edu.cz/


  Základní hygienická pravidla

  Žáci jsou povinni nosit při pobytu ve škole minimálně chirurgickou roušku, kterou si mohou na pokyn zaměstnance školy sundat při konzumaci nápojů a potravin a při testování. 
  Zaměstnanci školy a další osoby pohybující se v budově školy musí používat respirátor.
  Důsledně je třeba dodržovat základní pravidla - mytí a dezinfekce rukou, rozestupy, větrání, ...


  Školní jídelna 

  Obědy je možné si objednávat přes www.strava.cz. Oběd na pondělí 10. 5. si můžete přihlásit též na emailu vedoucí školní jídelny (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), a to do pátku 7. 5. 2021 do 14:00 hod.
  Pro žáky vzdělávající se distančním způsobem bude i nadále umožněn výdej oběda dle stávajících pravidel.


  Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás!