Aktuality

  Informace k návratu části žáků k prezenční výuce od 12. 4. 2021

  Vážení rodiče, milí žáci, 

  od pondělí 12. dubna 2021 bude umožněn návrat k prezenční výuce žákům 1. stupně. Výuka bude probíhat rotačním způsobem - týden prezenční, týden distanční.

  V týdnu od 12. 4. do školy k prezenční výuce nastoupí třídy 1.A, 2.A, 4.A a 5.A.

  V týdnu od 19. 4. se prezenčně budu vyučovat třídy 1.B, 3.A, 4.B a 5.B. 
   

  Organizace vyučování 

  Příchod do školy - žáci 1. - 3. ročníku 7:45 hod., žáci 4. - 5. ročníku 8:15 hod.
  Konec vyučování dle platného rozvrhu hodin.


  Testování

  Podmínkou návratu dětí do škol je pravidelné testování, které bude probíhat 2x týdně - v pondělí a ve čtvrtek. Žáci budou testováni šetrnými neinvazivními testy odběrem z přední části nosu.

  Naše škola obdrží testy LEPU. Jejich použití si můžete prohlédnout na instruktážním videu nebo letáku.

  Testování bude probíhat při vstupu ve vestibulu školy. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Tato absence musí být omluvena zákonným zástupcem jako běžná absence, při které nemá škola povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání podle zákona. 

  Výjimka - testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). 

  Více informací o testování a FAQ najdete na: https://testovani.edu.cz/


  Základní hygienická pravidla

  Žáci jsou povinni nosit při pobytu ve škole minimálně chirurgickou roušku, kterou si mohou na pokyn zaměstnance školy sundat při konzumaci nápojů a potravin a při testování. 
  Zaměstnanci školy a další osoby pohybující se v budově školy musí používat respirátor.
  Důsledně je třeba dodržovat základní pravidla - mytí a dezinfekce rukou, rozestupy, větrání, ...


  Školní družina 
  bude v provozu v plném rozsahu. Žáci přicházející do ranní družiny budou taktéž v pondělí a ve čtvrtek testováni hned při příchodu ve vestibulu školy.
  Ve školní družině bude dodržena homogenita tříd z prezenční výuky.


  Školní jídelna 

  Obědy je možné si objednávat od 8. 4. 2021 přes www.strava.cz. Oběd na pondělí 12. 4. si můžete přihlásit též na emailu vedoucí školní jídelny (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), a to do pátku 9. 4. 2021 do 10:00 hod.

  Pro žáky vzdělávající se distančním způsobem bude umožněn výdej oběda v následujícím režimu:

  • Objednávky obědů probíhají přes www.strava.cz
  • Obědy budou vydávány od 13:00 hod. do 13:20 hod. na rampě školní jídelny.
  • Žáci dostanou v jednorázové krabičce pouze hlavní jídlo bez polévky a nápoje.
  • Cena oběda zůstává v nezměněné výši.


  Ošetřovné

  Informace a odpovědi na časté otázky k ošetřovnému naleznete na stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

   

  Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás!