Aktuality

  Informace k provozu školy od 8. 3. 2021

  Vážení rodiče, milí žáci, 

  vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje do 21. 3. 2021 osobní přítomnost ve škole také žákům 1. a 2. ročníků základních škol. 

  Od pondělí 8. 3. 2021 tedy přechází všechny ročníky na distanční způsob vzdělávání, prezenční výuka nebude probíhat. 

  Pro 3. - 9. ročník zůstává distanční výuka ve stejném režimu jako doposud. 

  Rodiče žáků 1. a 2. ročníku budou o průběhu distančního vzdělávání informováni třídními učitelkami.

  Školní jídelna nebude po dobu platnosti tohoto krizového opatření v provozu. Přihlášené obědy budou žákům odhlášeny.

  Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních.
  V Jindřichově Hradci je tímto zařízením ZŠ Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 (www.5zsjh.cz).

  Informace o ošetřovném naleznete na stránkách ČSSZ (https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu). Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

  Děkujeme Vám všem za spolupráci a těšíme se na brzká osobní setkávání!