Aktuality

  Informace k hodnocení za 1. pololetí 2020/2021

  Vážení rodiče, milí žáci,

  hodnocení žáků bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou.

  Žáci budou klasifikování na vysvědčení známkami. Zároveň obdrží doprovodný dopis s hodnocením práce při distanční výuce.

  V případě, že škola nemá dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu u žáka, bude postupovat podle ustanovení § 52 odst. 2 školského zákona, tzn. stanoví náhradní termín pro hodnocení přezkoušením, a to do dvou měsíců po skončení prvního pololetí.

  Organizace předávání hodnocení za 1. pololetí 2020/2021

  1. a 2. ročník

  Ve čtvrtek 28. 1. 2021 žáci obdrží výpis vysvědčení a doprovodný dopis v tištěné podobě při třídnické hodině (poslední vyučovací hodina).

  3. - 9. ročník

  Ve čtvrtek 28. 1. 2021 od 9:00 hod. proběhne ve všech třídách 3. až 9. ročníku online-třídnická hodina, při které učitelé zhodnotí práci žáků za 1. pololetí. Tento den nebude probíhat jiná online výuka, ani žáci nebudou dostávat zadání pro samostudium.

  Od 10:00 hod. bude v aplikaci Bakaláři zpřístupněno pololetní hodnocení známkami (Klasifikace -> Pololetní klasifikace) a zároveň budou rozesílány žákům i rodičům doprovodné dopisy s hodnocením distanční výuky (Bakaláři -> zpráva s přílohou v Komens)

  Výpis vysvědčení a doprovodný dopis v tištěné podobě bude žákům 3. až 9. tříd předán nejpozději do tří dnů po návratu k prezenční výuce.

  V pátek 29. 1. 2021 mají žáci pololetní prázdniny.

  Děkujeme Vám všem za spolupráci a energii, kterou vkládáte do vzdělávání v této nelehké době!