Aktuality

  Organizace vyučování od 30. 11. 2020

  Organizace vyučování od pondělí 30. 11. 2020 – časový harmonogram

  Začátek vyučování 

  Vyučování začíná pro všechny žáky v 8:00 hod. Žáci přichází do školy průběžně v době od 7:30 hod. do 8:00 hod.

  Výuka a konec vyučování

  1. stupeň – prezenční výuka

  Výuka probíhá podle platného rozvrhu hodin s malými úpravami. Změny v rozvrhu oznámí třídní učitelé. Každý všední den je pro jednotlivé ročníky stanoven konec vyučování následovně:

  1.ročník – 11:40 hod.

  2.ročník – 11:50 hod.

  3.ročník – 12:10 hod.

  4.ročník – 12:20 hod.

  5.ročník – 12:30 hod.

  2. stupeň – prezenční výuka pro 9. ročník, střídavá prezenční výuka pro žáky 6. – 8. ročníku

  Výuka probíhá dle platného rozvrhu hodin, mírné časové úpravy a případné změny oznámí třídní učitelé.

  Týden od 30. 11. je ve školním roce týdnem sudým. Prezenčně se v sudém týdnu vzdělávají v 6. – 8. ročníku třídy „B“, třídy „A“ pokračují v distanční výuce. Další týden se tyto skupiny vystřídají.
  Distanční výuka pokračuje ve stejném režimu jako dosud. Online hodiny probíhají dle zavedeného rozvrhu.

  Aktuální rozvrh hodin pro prezenční výuku najdete v aplikaci Bakaláři.

   

  Pravidla provozu školy od pondělí 30. 11. 2020

  Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit roušky či respirátory po celou dobu pobytu ve škole včetně školní družiny a školní jídelny.

  Do školy přichází žáci vybaveni 3 ks roušek a sáčky (min. 2 ks - na čisté a použité roušky).

  Je zakázán zpěv a sportovní činnosti včetně plavání (budou nahrazeny jinými aktivitami).

  Školní družina

  Provoz školní družiny bude zajištěn každý den ráno od 6:00 hod., odpoledne do 17:00 hod., v pátek do 16.00 hod.

  Děti budou ve školní družině v homogenních skupinách jako ve třídě, každá třída bude v samostatném oddělení ŠD.

  Dotazy na provoz ŠD prosím směřujte na vedoucí vychovatelku p. Jitku Dědičovou.

  Školní jídelna

  Prezenčně vzdělávající se žáci se mohou stravovat ve školní jídelně za dodržení všech hygienicko-epidemiologických podmínek dle stanoveného časového rozpisu (v závislosti na rozvrhu hodin).

  Distančně vzdělávaní žáci mohou odebírat oběd v jídelních boxech ve stanovený čas (13:00 – 13:20 hod.), oběd si objednávají přes www.strava.cz.