Aktuality

  Provoz školní jídelny od 23. 11. 2020 (pro žáky na distanční výuce)

  Pro žáky vdělávajícící se distančním způsobem bude umožněn výdej oběda od pondělí 23. 11. 2020 v následujícím režimu:

  • Objednávky obědů probíhají přes www.strava.cz
  • Obědy budou vydávány od 13:00 hod. do 13:20 hod. na rampě školní jídelny (přístup viz. plánek).
  • Žáci dostanou v jednorázové krabiččce pouze hlavní jídlo bez polévky a nápoje.
  • Cena oběda zůstává v nezměněné výši.

  Po nástupu většiny žáků k prezenční výuce (30. 11.) bude upraven čas výdeje. Toto bude zveřejněno v příštím týdnu.

   

  Přístup k jídelně: