Aktuality

  Prezenční výuka 1. a 2. ročníku od středy 18. 11. 2020, provoz ŠJ

  Od středy 18. listopadu budou moci prezenčně navštěvovat školu žáci 1. a 2. ročníku.

  Výuka bude probíhat dle rozvrhu s mírnými časovými posuny:

  1.A - sraz ve vestibulu v 8:00 hod., konec vyučování 11:40 hod., úterý 12:35 hod.

  1.B - sraz ve vestibulu v 8:10 hod., konec vyučování 11:50 hod., úterý 12:45 hod.

  2.A - sraz ve vestibulu v 7:50 hod., konec vyučování 11:30 hod., úterý 12.25 hod.

  Tělesná výchova a zpěv budou nahrazeny jinými aktivitami.

  Všichni žáci musí mít při pobytu ve škole nasazenou ochrannou roušku. Do školy přichází žáci vybaveni 3 ks roušek a sáčky (min. 2 ks - na čisté a použité roušky).


  Školní družina

  Provoz školní družiny bude zajištěn každý den ráno od 6:00 hod., odpoledne do 17:00 hod., v pátek do 16.00 hod.

  Děti budou ve školní družině v homogenních skupinách jako ve třídě, každá třída bude v samostatném oddělení ŠD. Dotazy na provoz ŠD prosím směřujte na vedoucí vychovatelku p. Jitku Dědičovou.


  Školní jídelna

  Žáci 1. a 2. ročníku se mohou stravovat ve školní jídelně za dodržení všech hygienicko-epidemiologických podmínek. Přihlášení oběda na 18. 11. bude zajištěno přes třídní učitelky, na další dny si žáci objednávají klasickým způsobem.

  Pro žáky vdělávajícící se distančním způsobem bude umožněn výdej oběda výdejním okénkem. Podle informací hygienické stanice není možné vydávat obědy do přinesených jídlonosičů a bude nutné obědy vydávat v jednorázových boxech. Z organizačních důvodů bude tento výdej možný až od pondělí 23. 11. 2020. Podrobnosti o stravování pro žáky 3. - 9. ročníku budou zveřejněny v příštím týdnu.