Aktuality

  Informace k epidemiologickým opatřením ze dne 8. 10. 2020 (střídavá výuka na 2. stupni, dny volna před státním svátkem)

  V návaznosti na usnesení vlády s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

  • U 1. stupně základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, režim pro sportovní činnosti se nemění, ale od 9.10. 2020 se zakazuje výuka plavání).
  • U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka.
   V týdnu od 12. do 16. října 2020 budou docházet do školy k prezenční výuce 6. a 7. ročníky, 8. a 9. ročníky se povinně vzdělávají distančně.
   V týdnu od 19. do 23. října 2020 budou docházet do školy k prezenční výuce 8. a 9. ročníky, 6. a 7. ročníky se povinně vzdělávají distančně.
   Žákům vzdělávaným distančně budou pokyny předávány přes aplikaci Bakaláři a aplikaci Google Classroom.
  • Podle usnesení vlády je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MŠMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna.  V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.