Aktuality

  Volby do Školské rady

  Vážení rodiče,

       k 1. září 2020 skončilo tříleté funkční období Školské rady. Z tohoto důvodu proběhnou nové volby. Školská rada na naší škole je šestičlenná, tvoří ji dva zástupci z řad pedagogů, dva zástupci z řad zákonných zástupců a dva zástupci za zřizovatele školy.

  V září proběhnou volby zástupců z řad rodičů.
  Zákonní zástupci mohou vybrat 2 z následujících kandidátů, případně navrhnout své kandidáty:

  Žaneta Adamová, Kateřina Holoubková, Andrea Kabrielová, Ing. Jan Kolman, Jana Nováková, MUDr. Eliška Rychtáriková, Mgr. Karolína Šotová, MUDr. Denisa Veselá, Vendula Vopálková, Mgr. Tomáš Vybíral

  Volební lístky obdržíte přímo při volbách.

  Volby do Školské rady proběhnou společně s předáním přístupových údajů do elektronické žákovské knížky ve čtvrtek 10. září 2020 od 16:00 do 18:00 ve vestibulu školy.

  Předem děkujeme za Váš čas, který si vyhradíte k návštěvě školy. Zároveň Vás prosíme o dodržení hygienického pravidla, že všechny osoby vstupující do areálu školy mimo žáků a zaměstnanců školy mají nos i ústa kryty ochrannou rouškou.