Aktuality

  Elektronická žákovská knížka

  Vážení rodiče,

  s novým školním rokem budeme v naší škole využívat k informování žáků a jejich zákonných zástupců systém elektronické žákovské knížky poskytovaný webovou aplikací BAKALÁŘI.

  Přes elektronickou žákovskou knížku bude probíhat:

  • zápis průběžné klasifikace v jednotlivých předmětech pro žáky II. stupně (I. stupeň volitelně)
  • prvotní omlouvání absence žáků třídním učitelům (po ukončení absence prosím omluvenku zapište do papírové ŽK)
  • komunikace se školou a předávání informací

  Pro přístup do elektronické žákovské knížky je nutné internetové připojení. V případě, že máte problém s jeho dostupností, kontaktujte prosím třídní učitele.

  K přihlášení do elektronické ŽK obdrží žáci i rodiče své přihlašovací údaje. Žádáme rodiče, aby své rodičovské přístupové údaje nepředávali dětem!
  Přihlásit se do systému můžete buď na adrese https://6zsjh.bakalari.cz nebo přes webové stránky školy (Úvod -> Aplikace Bakaláři).

  Osobní předání přístupových údajů do elektronické žákovské knížky proběhne společně s volbami do Školské rady ve čtvrtek 10. září 2020 od 16:00 do 18:00 ve vestibulu školy.

  Předem děkujeme za Váš čas, který si vyhradíte k návštěvě školy. Zároveň Vás prosíme o dodržení hygienického pravidla, že všechny osoby vstupující do areálu školy mimo žáků a zaměstnanců školy mají nos i ústa kryty ochrannou rouškou.

   

  Kontakt

  Základní škola Jindřichův Hradec V
  Větrná 54
  377 01 Jindřichův Hradec


  škola: +420 384 322 216
  škola: +420 384 322 480
  škola: +420 773 823 001
  školní jídelna: +420 384 322 215
  školní družina+420 774 286 153

  email: info@6zsjh.cz

  © 2020 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54. Všechna práva vyhrazena.
  Vytvořeno společností IT-JH.cz