Aktuality

  Hygienická opatření vzhledem k onemocnění COVID 19

  S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci budou tato opatření průběžně aktualizována.

  Od pátku 18. 9. 2020 bude v celém Česku povinnost mít nasazenou roušku ve všech prostorách škol, a to i v průběhu vyučování ve třídách. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol.

  • Všechny osoby vstupující do areálu školy musí mít nasazenu ochrannou roušku!
  • Žáci nosí každý den do školy dvě nepoužité roušky a igelitový sáček na jejich odkládání. S sebou mají žáci i balíček papírových kapesníků.
  • Před vstupem do budovy a před vstupem do školní jídelny je nutné provést dezinfekci rukou.
  • Po celou dobu pobytu ve škole žáci dodržují základní hygienická pravidla - časté mytí rukou, kašlání a kýchání do jednorázových kapesníků.
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy školy vstoupit.