Aktuality

  Zahájení školního roku 2020/2021

  Organizace vyučování v prvním týdnu nového školního roku


  Úterý 1. 9. 2020

  První den bude zahájen školní rok třídnickou hodinou dle následujícího časového harmonogramu:
  1. ročník: 8:15 - 9:00 hod.
  2. - 5. ročník: 8:00 - 8:30 hod.
  6. - 9. ročník: 9:00 - 9:30 hod.

  Přivítání prvňáčků a jejich zákonných zástupců bude probíhat v tělocvičnách školy, sraz bude 8:15 ve vestibulu školy, kde si prvňáčky a jejich rodiče vyzvednou paní učitelky.
  Všechny osoby vstupující do areálu školy s výjimkou žáků a zaměstnanců školy musí mít nasazenu ochrannou roušku!

  Ostatní žáci půjdou ráno přímo do tříd, nepřezouvají se v šatnách.

  Od 8:45 do 10:00 hod. budou vydávány obědy ve školní jídelně.
  Provozní doba školní družiny bude zkrácena - ranní od 7:00 hod., odpolední do 12:00 hod.


  Středa 2. 9. 2020

  Organizace vyučování:
  1. ročník - třídnické hodiny, konec vyučování 10:45 (doprovod na oběd třídní učitelka a vychovatelky ŠD)
  2. - 5. ročník - třídnické hodiny (rozdávání učebnic, sešitů), konec vyučování v 11:40 hod.
  2. stupeň - třídnické hodiny (rozdávání učebnic, sešitů), konec vyučování ve 12:35 hod.


  Od čtvrtka 3. 9. 2020 probíhá výuka dle rozvrhu.
  (3. 9. ještě nebude v 6. ročníku odpolední vyučování)