Aktuality

  Vydávání vysvědčení - organizace dne 26. 6. 2020

  Úprava opatření ministerstva zdravotnictví umožňuje od 22. června 2020 školám pořádat akce, které nejsou vzděláváním, jako například předání vysvědčení nebo závěrečné focení třídy. Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

  Vysvědčení za školní rok 2019/2020 obdrží žáci v pátek 26. 6. 2020.

  Žáci budou do školy přicházet dle stávajícího časového harmonogramu:

  1., 2. ročník - 8:00
  3. ročník - 8:10
  4. ročník - 8:20
  5. ročník - 8:30

  II. stupěň - 9:00

  Žáci, kteří se dosud neúčastnili výuky ve školních skupinách, musí odevzdat "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" - formulář viz níže nebo v listinné podobě k vyzvednutí ve vestibulu školy.

  Bližší informace ke způsobu předávání sdělí žákům třídní učitelé.