Aktuality

    Domácí práce pro žáky - od 8. 6. do 12. 6. 2020

    Domácí úkoly pro žáky na období 8. 6. - 12. 6. 2020 (poslední zveřejňovaná práce v tomto školním roce, případné další pokyny již řeší vyučující individuálně s konkrétními žáky)



    V případě nejasností a dotazů kontaktujte vyučující na jejich emailových adresách (viz. Pro žáky a rodiče - Pedagogický sbor).