Aktuality

  Organizace provozu školy od 8. 6. 2020 (částečný návrat žáků 2. stupně)

  • Pro žáky 6. - 9. tříd bude probíhat výuka pouze formou třídnických hodin a případných kozultací.

  • Každá třída bude mít tyto aktivity jeden den v týdnu podle následujícího časového harmonogramu:
   • 6. ročník - čtvrtek 9:00 - 11:50 hod.
   • 7. ročník - středa 9:00 - 11:50 hod.
   • 8. ročník - úterý 9:00 - 11:50 hod.
   • 9. ročník - pondělí 9:00 - 11:50 hod.

  • Účast na těchto aktivitách je nutno nahlásit třídním učitelům do pondělí 1. 6. 2020 (emailem, nebo telefonicky). Podle počtu přihlášených žáků budou vytvořeny max. 15členné skupiny.

  • První den žáci před vstupem do školy odevzdají vyučujícímu „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Bez tohoto prohlášení se žák nemůže zúčastnit žádných školních aktivit. Formulář je možné si stáhnout a vytisknout nebo vyzvednout v listinné podobě ve vestibulu školy.

  • Na dny, kdy budou žáci přítomni ve škole, si mohou přihlásit oběd ve školní jídelně (www.strava.cz nebo na tel. 384 322 215 v době od 8:00 do 11:00 hodin.)

  • S sebou si žáci přinesou 2 roušky, sáček na roušku, svačinu, pití, čip a další školní potřeby dle pokynu třídních učitelů.

  • Při příchodu do školy, žáci čekají  před budovou, kde si je v 9:00 hod. vyzvedne vyučující.

  • Oběd bude podáván v době od 11:50 do 12:10 hod.

  • Vybavení každé třídy hygienickými prostředky je zajištěno (mýdlo, papírové skládané ručníky, papírové kapesníky, dezinfekce, ochranné štíty). Ve vstupní hale je umístěn dezinfekční stojan.

  Děkujeme všem rodičům i žákům za spolupráci!

  Mgr. Jaroslava Rážová, ředitelka školy