Aktuality

  Organizace provozu školy od 25. 5. 2020 (nástup žáků 1. stupně)

  • Do školy mohou nastoupit pouze přihlášení žáci 1. – 5. ročníku. Zákonní zástupci odevzdají do 18. května 2020 vyplněnou přihlášku.
   Formulář přihlášky je ke stažení níže, k dispozici je též v listinné podobě ve vestibulu školy. Vestibul je přístupný v pracovních dnech v dopoledních hodinách.
   Přihlášku prosím zašlete buď třídním učitelům na emailovou adresu (lze vyplnit elektronicky, není nutný vlastnoruční podpis) nebo vhoďte do poštovní schránky školy, která je umístěna vpravo u hlavního vstupu do budovy.

  • První den žáci před vstupem do školy odevzdají vyučujícímu „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Bez tohoto prohlášení se žák nemůže zúčastnit výuky ani jiných aktivit. Formulář je možné si stáhnout a vytisknout nebo vyzvednout v listinné podobě ve vestibulu školy.

  • Obědy lze přihlásit v týdnu od 18. do 22. května 2020 na www.strava.cz nebo na tel. 384 322 215 v době od 8:00 do 11:00 hodin.

  • Žáci přichází do školy s rouškou. S sebou si žáci přinesou 2 roušky, sáček na roušku, svačinu, pití, čip a učební materiály.

  • Příchod do školy bude organizován po jednotlivých skupinách v době od 8,00 do 8,30 hodin. Doba a místo shromáždění jednotlivých skupin oznámí zákonným zástupcům vyučující skupiny. Ten zároveň odvádí žáky do budovy školy.  Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům, nikoli doprovodu.

  • Oběd bude podáván v době od 11:30 do 13:30 hod. po jednotlivých skupinách.

  • Odpolední provoz školních skupin končí v 16:00 hodin. Ranní družina není poskytována. Vyzvednutí žáka z odpoledních aktivit je možné v těchto časech: 14:00, 15:00, 16:00 hod.

  • Nepřítomnost žáka se omlouvá do 2 dnů (emailem vyučujícímu školní skupiny).

  • Počet žáků v jedné skupině je maximáně 15. Složení skupin je neměnné.

  • Vybavení každé třídy hygienickými prostředky je zajištěno (mýdlo, papírové skládané ručníky, papírové kapesníky, dezinfekce, ochranné štíty). Ve vstupní hale vedle recepce a ve školní jídelně bude umístěn dezinfekční stojan.

  Děkujeme všem rodičům i žákům za spolupráci!

  Mgr. Jaroslava Rážová, ředitelka školy