Aktuality

  Příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky na SŠ

  Vážení rodiče, milí deváťáci,
  vzhledem k uvolňování opatření v oblasti školství bude možné zahájit od 11. května 2020 přípravu žáků 9. ročníku na příjímací zkoušky s osobní přítomností žáků v budově školy.

  V naší škole bude tato příprava organizována takto:

  • Příprava na přijímací zkoušky z Čj a M bude probíhat dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve středu od 8:30 do 12:00 hod.
  • Příprava bude probíhat v maximálně 15členných skupinách, jejichž složení bude po celou dobu neměnné. Žáka nelze zařadit do skupiny později, než k 11. 5. 2020.
  • Prosíme zákonné zástupce, aby do čtvrtka 7. 5. 2020 oznámili třídním učitelům závazný zájem o přípravu na přijímací zkoušky a předběžně také zájem o školní stravování ve dnech, kdy bude příprava probíhat. Školní jídelna bude otevřena, pokud bude přihlášen dostatečný počet strávníků, což bude zveřejněno na konci týdne.
  • Účast na přípravě je dobrovolná.
  • Při nástupu do školy je nutné odevzdat "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". Formulář je k dispozici ke stažení a tisku nebo v listinné podobě ve vestibulu školy. (Vestibul je přístupný v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hod.) Bez potvrzeného čestného prohlášení nemůže být žák přijat do výukové skupiny.
  • Žáci budou při příchodu do školy čekat před budovou školy, kde si je v 8:25 hod. vyzvedne příslušný vyučující. Kromě pomůcek na výuku budou mít s sebou rouškou a igelitový sáček na uložení roušky. Roušku musí žáci nosit ve společných prostorách školy. V průběhu pobytu ve třídě roušku žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit nemusí, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

  Děkujeme všem rodičům i žákům za spolupráci!