Aktuality

  Zápis žáků do 1. ročníku - ZMĚNA ZPŮSOBU ZÁPISU

  Vážení rodiče,

  na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 dochází ke změně organizace zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

  Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 na naší základní škole probíhat pouze prostřednictvím jeho formální části, která slouží zejména k zajištění povinných náležitostí zápisu (podání žádosti o přijetí, popřípadě žádosti o odklad apod.). Tato část zápisu bude realizována ve dnech od 6. dubna 2020 do 24. dubna 2020.

  Podrobnější informace budou zveřejněny 1. dubna 2020.   
  Kterých dětí se zápis týká?

  • K zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se týká děti, které dosáhnou k 1. 9. 2020 šesti let věku, tedy děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
  • Dále dětí, kterým byla v minulém školním roce povinná školní docházka odložena.
   (Pokud rozhodnutí o odkladu vydala jiná škola, vezměte toto rozhodnutí s sebou.)
  • Zapsáno může bát i dítě, které dosáhne šesti let věku v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
   Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doložení doporučujícího vyjádření  školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

  Odklad povinné školní docházky

  Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.

   


  Plánovaná prohlídka naší školy pro všechny rodiče a budoucí prvňáčky bude prozatím odložena a případný náhradní termín bude upřesněn.