Aktuality

  Zahájení školního roku 2019/2020

  Organizace vyučování v prvním týdnu nového školního roku

  Pondělí 2. 9. 2019

  První den bude zahájen nový školní rok třídnickou hodinou od 8:00 do 8:45 hod.
  Žáci půjdou ráno přímo do tříd, nepřezouvají se v šatnách.
  Od 9:00 do 9:30 hod. budou vydávány obědy ve školní jídelně. (Výdej pro cizí strávníky od 9:30 - 10:00 hod.)
  Provozní doba školní družiny je zkrácena - ranní od 7:00 hod., odpolední do 12:00 hod.

  Úterý 3. 9. 2019

  Organizace vyučování:
  1. ročník - třídnické hodiny, konec vyučování 10:45 (doprovod na oběd třídní učitelka a vychovatelky ŠD)
  2. - 5. ročník - třídnické hodiny (rozdávání učebnic, sešitů), konec vyučování v 11:40 hod.
  2. stupeň - třídnické hodiny (rozdávání učebnic, sešitů), konec vyučování ve 12:35 hod.
  Odpolední provozní doba školní družiny je zkrácena do 13:00 hod.

  Od středy 4. 9. 2019 probíhá výuka dle rozvrhu.