Aktuality

  Zápis žáků do 1. ročníku - ZMĚNA TERMÍNU

  POZOR ZMĚNA!

  Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR byl termín zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání přesunut na úterý 21. dubna 2020 od 14:00 do 17:30 hod.

  Před zápisem budou všem budoucím žákům v naší spádové oblasti rozesílány poštou pozvánky.

  Plánovaná prohlídka naší školy pro všechny rodiče a budoucí prvňáčky bude prozatím odložena a případný náhradní termín bude upřesněn.

   

   

   

  Kterých dětí se zápis týká?

  • K zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se dostaví děti, které dosáhnou k 1. 9. 2020 šesti let věku, tedy děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
  • Dále se k zápisu dostaví děti, kterým byla v minulém školním roce povinná školní docházka odložena.
   (Pokud rozhodnutí o odkladu vydala jiná škola, vezměte toto rozhodnutí s sebou.)
  • K zápisu se může dostavit i dítě, které dosáhne šesti let věku v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
   Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doložení doporučujícího vyjádření  školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

  Odklad povinné školní docházky

  Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky.  Žádost o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce podá písemně v době zápisu (formulář bude k dispozici u zápisu). K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.


  Jak zápis probíhá?

  Zápis k povinné školní docházce se skládá z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím jeho zákonný zástupce, z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. 

  Ve formální části zápisu podává zákonný zástupce žádost o přijetí k povinné školní docházce nebo žádost o odklad povinné školní docházky.

  Dále vyplňuje zápisový list s osobními údaji - nutno s sebou přinést doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz) a rodný list dítěte.

  Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

  Seznam žáků přijatých k plnění povinné školní docházky uvedených pod registračním číslem bude zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách školy.