Akce a projekty

  Slavnostní ocenění pedagogů a žáků základních škol v Jindřichově Hradci

  Ve středu 15. června 2022 byli na nádvoří Muzea fotografie a moderních obrazových médií starostou města Janem Mlčákem oceněni úspěšní žáci a pedagogové jindřichohradeckých základních škol.
  Z naší školy se akce účastnili:

  Ondřej Uxa
  Ondra Uxa je žákem třídy 4. A. Patří mezi žáky, se kterými je radost pracovat. Je svědomitý v plnění školních úkolů a tvořivý ve školních i mimoškolních aktivitách, zorganizoval např. skupinu dětí, se kterými nacvičuje loutkové divadlo.
  Sám dělá dobré jméno škole při reprezentaci v karate, kde jsou jeho úspěchy pozoruhodné. Např. první místo  - Národní pohár Goju-Ryu Kata jednotlivci ml. žáci 10 – 11 let, první místo – Mistrovství  ČR  Goju-Ryu, Kata jednotlivci ml. žáci 7 – 9  let, první místo – Národní pohár Goju-Ryu, Kata jednotlivci ml. žáci 7 – 9 let, první místo – Krajská liga karate Kata jednotlivci ml. žáci 7 – 9 let. 
  Jako mladý moderátor provází rodiče i děti na různých sportovních akcích. Je vzorným, učenlivým a chytrým žákem. 


  Adéla Hrůšová
  Adéla patří k nevýraznějším sportovním osobnostem školy po celou dobu školní docházky. Oborem, ve kterém vyniká, je veslování. Na republikové úrovni se mezi kvalitní konkurencí pohybuje vždy mezi nejlepšími. V roce 2020 obsadila na Primátorkách 2. místo v osmě starších žákyň. V loňském roce se stala dokonce mistryní republiky v párové i nepárové čtyřce s kormidelníkem a byla nejlepší i v osmě starších žákyň v Primátorkách. 
  Nutno dodat, že i dlouhodobě výborný prospěch a přátelská povaha z ní dělá univerzální osobnost, a zvolená střední škola se tudíž může těšit na příkladnou studentku.


  Adam Houska
  Adam patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější žáky školy díky trvale vynikajícímu prospěchu a širokému záběru svých zájmů. Výborně ovládá český jazyk, což dokázal letošním vítězstvím v okresním kole Olympiády v českém jazyce. Cit pro mateřštinu a schopnost pracovat s informacemi uplatňuje originálním způsobem: ve volném čase vytváří pro žáky 2 stupně osvětové prezentace na aktuální témata a realizuje je například formou dokumentárních filmů, rozhlasových relací, QR plakátů či nástěnných map. K jeho výrazným vlastnostem patří ochota pomáhat, nezištně pracovat v zájmu třídy či školy a sociální vyspělost, které se projevily především v souvislosti s integrací ukrajinských spolužáků. 


  Adéla Preislerová
  Adéla je velkým českým plaveckým talentem. V letošním roce opakovaně slavila úspěchy v disciplínách 50 a 100 m volný způsob, a sice na Mistrovství České republiky mladších juniorek, to znamená mezi dívkami o tři roky staršími, byla 1. na 100 m volný způsob a 3. na 50 m volný způsob. Oběma výkony se nominovala do české reprezentace! Uspěla i na mezinárodní úrovni v utkání čtyř evropských zemí: získala 2. a 3. místo! Svými výkony se zároveň nominovala na Olympiádu dětí a mládeže, která proběhne v červnu v Olomouckém kraji!
  Nutno dodat, že i přes velké tréninkové vytížení dokáže zvládat školu s výborným prospěchem. Za vyzdvižení rozhodně stojí i fakt, že se na zimním lyžařském kurzu Adéla dokázala pohotově zachovat a zajistit pomoc zraněnému spolužákovi. 


  Kateřina Vybíralová
  Katka patří k nejvýraznějším sportovním osobnostem školy. Je všestranná, reprezentuje školu např. v atletice, ale její nejsilnější stránkou je bezesporu gymnastika. Na letošním Mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice získala 10. místo ve víceboji! Kromě toho letos také zvítězila na Memoriálu Karla Parmy v Jindřichově Hradci a na Veselském poháru. 
  I ona je dlouhodobě žákyní s vynikajícím prospěchem, a i přes výrazné úspěchy ji zdobí skromnost.


  Mgr. Marcela Fenclová
  Vstřícná, pracovitá, empatická. To jsou jen tři z mnoha vlastností, které charakterizují Marcelu Fenclovou, učitelku českého jazyka a hudební výchovy na 2. stupni na Základní škole Větrná. Patří ke stálicím učitelského sboru, ve kterém zároveň zastává i pozici výchovného poradce. Ve škole je vnímána jako autorita zejména pro svůj aktivní pedagogický styl práce. I přes řadu pracovních povinností věnuje pozornost rozvoji a zvyšování odborné úrovně své pedagogické práce. Je také známa svými dovednostmi komunikovat a pracovat s rodiči žáků. Při výuce rozvíjí zájem o vyučovací předmět a podporuje žáky k většímu zájmu o daný předmět. Reaguje na individuální schopnosti svých žáků a v rámci svých předmětů podporuje jejich osobní rozvoj. Mimo výuku pracuje se školním parlamentem, spolupracuje se členy pedagogického sboru na školních aktivitách a věnuje se organizaci akcí a projektů určených pro žáky školy.
   
  fotografie 1fotografie 2fotografie 3fotografie 4fotografie 5fotografie 6fotografie 7fotografie 8fotografie 9fotografie 10fotografie 11fotografie 12fotografie 13fotografie 14fotografie 15fotografie 16fotografie 17fotografie 18fotografie 19fotografie 20fotografie 21