Akce a projekty

    Vánoční "Svět fantazie" - 5.B

    Dne 19. 12. 2019 se žáci třídy 5. B zúčastnili enviromentálního programu pořádaného společností Svět fantazie z.ú. Žáci si ověřili své znalosti v oblasti recyklace a třídění odpadu formou soutěže. Z přírodnin si za pomoci asistentů vytvořili vánoční svícen. Všem se moc povedl a program se líbil.

    Jana Štroblová

    fotografie 1fotografie 2fotografie 3fotografie 4fotografie 5