Akce a projekty

    Školní představení o sv. Václavovi - 4.A

    Ve čtvrtek 7. listopadu sehráli žáci 4.A představení o svatém Václavovi. Dopoledne hráli pro své spolužáky z různých ročníků a odpoledne se představili svým rodičům a dalším hostům. Divadlo se odehrálo v krásném prostředí učebny hudební výchovy, které nabízí inspiraci i prostor pro takové aktivity. Dá se tam nejen zpívat a doprovázet se na hudební nástroje, ale i koncertovat, recitovat, tancovat nebo hrát divadlo. Divadlo vyžaduje poctivou přípravu. Děti nacvičovaly své role, pohyb po scéně, tanec za doprovodu hudby, zacházení s mečem a společnou recitaci. Namalovaly si kulisy. Věnovaly svůj čas kostýmům, doplňkům, krásným účesům. I když je před vystoupením potrápila tréma, věří, že udělali radost všem.
    Iva Schneedorferová

    fotografie 1fotografie 2fotografie 3fotografie 4fotografie 5fotografie 6fotografie 7fotografie 8fotografie 9fotografie 10fotografie 11